Právna doložka pre internetový obchod: www.blackdiamond.sk

Copyright:

Všetky materiály, ktoré sú publikované na webových stránkach www.blackdiamond.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na týchto stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok www.blackdiamond.sk, firmy Ing. Martin Danko, zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov (fotografie produktov) nesmú byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť:

Zároveň týmto upozorňujeme, že informácie na stránkach www.blackdiamond.sk sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby. Prevádzkovateľ webových stránok môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.